Forum Ewangelizacyjne e-SANCTI.net

Pełna wersja: Przydział tajemnic i zapisy
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Stron: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Tajemnice różańcowe od 1.XI do 30.XI

I. TAJEMNICE RADOSNE:

1. Zwiastowanie - Kyllyan; Alus
2. Nawiedzenie - Marek G
3. Narodzenie - duszyczka
4. Ofiarowanie w świątyni - wuj zbuj
5. Znalezienie Jezusa w świątyni - g_m_s

II. TAJEMNICE ŚWIATŁA:

1. Chrzest Jezusa w Jordanie - Anna 100; Andr2ej
2. Objawienie na weselu w Kanie - Jarekkce
3. Głoszenie Królestwa Bożego – wezwanie do nawrócenia - Aniołek; ks. Marek
4. Przemienienie na górze Tabor - Tamciulam; Daidoss
5. Ustanowienie Eucharystii - tami; Justyna

III. TAJEMNICE BOLESNE:

1. Modlitwa Jezusa w Ogrójcu - rzem
2. Biczowanie Jezusa - Renia
3. Ukoronowanie Jezusa cierniem - Ela
4. Droga Krzyżowa - Salomons Student; Soltys
5. Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa na krzyżu - Adrian; Arek

IV. TAJEMNICE CHWALEBNE:

1. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa - Basia 1948
2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa Chrystusa - Sara
3. Zesłanie Ducha Świętego - Magdula
4. Wniebowzięcie Maryi Panny - Polonium
5. Ukoronowanie Maryi Panny na Królową nieba i ziemi - nika92 8177

INTENCJE:

Intencja ogólna: Aby świadectwo miłości, złożone przez świętych,
umocniło chrześcijan w ofiarnej służbie Bogu i bliźnim na wzór Chrystusa, który przyszedł nie po to,
by Mu służono, lecz by służyć.

Intencja misyjna: Aby wspólnoty chrześcijańskie w Azji potrafiły znaleźć dzięki kontemplacji
oblicza Chrystusa jak najlepsze sposoby głoszenia Go mieszkańcom tego rozległego kontynentu
o bogatym dorobku kultury i antycznych formach duchowości,
przy zachowaniu pełnej wierności Ewangelii.
Kyllyan, a może trzeba e-maila wysyłać do tych osób które się wpisały? No nie każdy zagląda na forum.
No właśnie, też pomyslalem sobie dzisiaj, że ta grupa różańcowa to fikcja. trzeba jakoś zweryfikować i, albo zrobic nowy nabór, albo różę rozwiązać.
Kyllyan napisał(a):No właśnie, też pomyslalem sobie dzisiaj, że ta grupa różańcowa to fikcja. trzeba jakoś zweryfikować i, albo zrobic nowy nabór, albo różę rozwiązać.
Może najpierw wysłać e-maila do tych osób aby potwierdziły swoje uczestnictwo. Co o tym sądzisz?
Ja jestem z Wami. Bywam tu sporadycznie, ale modlę się z Wami.

Pozdrawiam,
Marek
Ja też myślę, że zwyczaj rozsyłania tajemnic pocztą był dobry. Chociaż czasami moja skrzynka z niezrozumiałych powodów wrzucała to do spamu...

W każdym razie jeśli byłby nowy nabór do róży, to zgłaszam się.

[ Dodano: Nie 07 Gru, 2008 20:48 ]
No i co dalej?
Właśnie - co dalej?
Przesądzone bez weryfikacji, że "grupa różańcowa to fikcja" ;(
To co z naszą grupą?? Ja wciąż się modlę.
Ja też. Proponowałbym rozdzielić nowe tajemnice. Myślę, że można przy tym robić to samo założenie, które robimy zawsze: jeśli ktoś się nie wycofał oficjalnie, to nadal jest z nami. Gdyby zaś okazałoby się, że jest nas mniej, niż tajemnic, wtedy Kyllyan mógłby po prostu rozdzielać nieprzydzielone tajemnice według swojego uznania pomiędzy tych, którzy potwierdzili swoją obecność.
Tajemnice różańcowe od 1.XII do 31.XII

I. TAJEMNICE RADOSNE:

1. Zwiastowanie - nika92 8177
2. Nawiedzenie - Basia 1949
3. Narodzenie - Sara
4. Ofiarowanie w świątyni - Magdula
5. Znalezienie Jezusa w świątyni - Polonium

II. TAJEMNICE ŚWIATŁA:

1. Chrzest Jezusa w Jordanie - g_m_s
2. Objawienie na weselu w Kanie - Kyllyan; Alus
3. Głoszenie Królestwa Bożego – wezwanie do nawrócenia - Marek G
4. Przemienienie na górze Tabor - duszyczka
5. Ustanowienie Eucharystii - wuj zbuj

III. TAJEMNICE BOLESNE:

1. Modlitwa Jezusa w Ogrójcu - tami; Justyna
2. Biczowanie Jezusa - Anna 100; Andr2ej
3. Ukoronowanie Jezusa cierniem - Jarekkce
4. Droga Krzyżowa - Aniołek; ks. Marek
5. Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa na krzyżu - Aniołek; ks. Marek

IV. TAJEMNICE CHWALEBNE:

1. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa - Adrian; Arek
2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa Chrystusa - rzem
3. Zesłanie Ducha Świętego - Renia
4. Wniebowzięcie Maryi Panny - Ela
5. Ukoronowanie Maryi Panny na Królową nieba i ziemi - Soltys

INTENCJE:

Intencja ogólna: Aby wobec coraz bardziej szerzącej się kultury przemocy
i śmierci Kościół odważnie krzewił kulturę życia poprzez swoją działalność apostolską i misyjną.

Intencja misyjna: Aby chrześcijanie, przede wszystkim w krajach misyjnych,
swoimi braterskimi czynami pokazywali, że Dzieciątko narodzone w grocie betlejemskiej
jest świetlaną Nadzieją świata.
Kyllyan, w styczniu wracam do grupy Uśmiech
i proszę też uwzględnić nowego użytkownika nick Jarox.

Kyllyan napisał(a):rzem
Tej osoby nie mogłam wogóle znaleźć na liście użytkowników podczas wysyłania info Smutny
Na początek pomoc modlitewna Oczko

W Maryjnej szkole Różańca

O. Emilio Cárdenas SM

Duchowy rozwój ćwiczenia różańca

Różaniec jest ćwiczeniem modlitwy ewangelicznej, mającym różne poziomy głębokości.
Potrzebny jest trener, który będzie nas uczył i prowadził, czyli kierownik duchowy lub katecheta,
który dobrze zna metodę oraz ćwiczenia, warianty i możliwości modlitwy różańcowej.
Powinien być wrażliwy na stan duszy ucznia i jej zdolności.

Najpierw nauczyć się unoszenia

Pierwszą zdolnością, którą należy zdobyć, jest recytowanie w sposób spokojny
i regularny serii dziesięciu zdrowasiek. Centrum zdrowaśki stanowi słowo "JEZUS",
dlatego też przed i po nim powinna być krótka przerwa. Przed każdą dziesiątką odmawia się
Ojcze nasz, a po nim Chwała Ojcu. Naukę można zacząć od jednej dziesiątki,
stopniowo dodając kolejne aż do pięciu, według postępów w ćwiczeniu.
Bardzo przydatny jest różaniec z paciorkami.

Zautomatyzowanie

Ponieważ Różaniec jest modlitwą serca, jego ćwiczenie nie wymaga zaangażowania całej świadomości
i skupienia na każdym słowie. Oczywiście, należy je znać i rozumieć, ale celem powtarzania
jest działanie wypowiadanych słów na naszą duszę, nawet na naszą podświadomość.
Trzeba ćwiczyć aż do całkowitego automatycznego opanowania ćwiczenia modlitwy różańcowej.
Jednak już wcześniej można rozpocząć ćwiczenia następnego poziomu.

Rozważanie tajemnic:
Pierwsze pogłębienie

Zatrzymać się na początku każdej dziesiątki, zapowiedzieć jedną tajemnicę życia Jezusa Chrystusa.
Przeczytać fragment biblijny. Rozważać go przez chwilę w milczeniu.
Już to wszystko daje modlitwie głębokość. Łączy się kolejno rozważania i powtarzania.

Zautomatyzowane recytowanie i rozważanie

To wymaga nauki na pamięć dwudziestu tajemnic Różańca,
razem z niektórymi wersetami biblijnymi do każdej z nich.
Aby to osiągnąć, potrzebne jest codzienne ćwiczenie kilku dziesiątek,
od jednej aż do pięciu. Bardzo pomaga wyryty w pamięci obraz każdej tajemnicy.
Nie wolno poddawać się zniechęceniu z powodu rozproszeń czy zmęczenia.
Trzeba wytrwać. Różaniec z paciorkami powinien zwykle znajdować się w kieszeni.

Różaniec kontemplacyjny

Jest to ćwiczenie dużej głębokości, które wymaga innego sposobu modlenia się.
Recytowanie jest bardzo powolne i nie należy spieszyć się ze skończeniem wszystkich dziesiątek,
lecz pogłębić je w misterium Chrystusa. Słowa zaczynają tu być już istotne.
Maryja prowadzi nas do Jezusa. Na początku każdej dziesiątki warto posłuchać fragmentu
Pisma Świętego. Na końcu każdej z dziesięciu zdrowasiek do słowa "JEZUS" dodajemy dopowiedzenie,
które łączy się z kontemplowaną tajemnicą. Święta Maryjo będzie recytowane dopiero na końcu
dziesiątki. Należy robić przerwy na milczenie.

Powtarzanie, wariacje i postępy:

Różaniec należy ćwiczyć przede wszystkim w samotności, osobiście.
Wtedy recytacja jest szeptaniem albo ledwie ruchem warg.
Grupa pomaga na początku nauki oraz kiedy człowiek już potrafi się modlić;
jednak bez osobistego ćwiczenia w modlitwie różańcowej nie da się osiągnąć postępu.
U człowieka rozmodlonego serca rozproszenia lub niechęć nie mają z góry negatywnego znaczenia.
Odwrotnie, mogą być znakiem Ducha Świętego, który zaprasza do głębszego poziomu.
Może się to objawić już przy końcu wieku dojrzewania, kiedy dusza potrzebuje modlitwy osobistej
i kreatywnej, a powtarzanie staje się mało satysfakcjonujące.

I rozpiska na Styczeń

I. TAJEMNICE RADOSNE:

1. Zwiastowanie - Sołtys
2. Nawiedzenie - Adrian; Arek
3. Narodzenie - rzem; Rachel
4. Ofiarowanie w świątyni - Renia
5. Znalezienie Jezusa w świątyni - Ela

II. TAJEMNICE ŚWIATŁA:

1. Chrzest Jezusa w Jordanie - Polonium
2. Objawienie na weselu w Kanie - nika92 8177
3. Głoszenie Królestwa Bożego – wezwanie do nawrócenia - Basia 1949
4. Przemienienie na górze Tabor - Sara
5. Ustanowienie Eucharystii - Magdula

III. TAJEMNICE BOLESNE:

1. Modlitwa Jezusa w Ogrójcu - wuj zbuj
2. Biczowanie Jezusa - g_m_s;Jarox
3. Ukoronowanie Jezusa cierniem - Alus
4. Droga Krzyżowa - Marek G
5. Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa na krzyżu - Kyllyan

IV. TAJEMNICE CHWALEBNE:

1. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa - Aniołek;
2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa Chrystusa - Justyna; duszyczka
3. Zesłanie Ducha Świętego - Anna 100; Andr2ej
4. Wniebowzięcie Maryi Panny - Jacekkce
5. Ukoronowanie Maryi Panny na Królową nieba i ziemi - ks. Marek

Intencje:

Intencja ogólna:
Aby rodzina była zawsze miejscem wychowania do miłości, rozwoju osobistego i przekazywania wiary.

Intencja misyjna:
Aby różne wyznania chrześcijańskie, świadome konieczności nowej ewangelizacji w obecnej epoce
głębokich przemian, niestrudzenie głosiły Dobrą Nowinę i dążyły do pełnej jedności
wszystkich chrześcijan, by móc składać bardziej wiarygodne świadectwo Ewangelii.
To czekamy teraz na lutową rozpiskę Uśmiech
Tajemnice różańcowe od 1.II do 28.II

I. TAJEMNICE RADOSNE:

1. Zwiastowanie - Justyna; duszyczka
2. Nawiedzenie - Anna 100; Andr2ej
3. Narodzenie - Jacekkce
4. Ofiarowanie w świątyni - ks. Marek
5. Znalezienie Jezusa w świątyni - Aniołek;

II. TAJEMNICE ŚWIATŁA:

1. Chrzest Jezusa w Jordanie - Ela
2. Objawienie na weselu w Kanie - Sołtys
3. Głoszenie Królestwa Bożego – wezwanie do nawrócenia - rzem; Rachel
4. Przemienienie na górze Tabor - Adrian; Arek
5. Ustanowienie Eucharystii - Renia

III. TAJEMNICE BOLESNE:

1. Modlitwa Jezusa w Ogrójcu - Magdula
2. Biczowanie Jezusa - Jarox; Polonium
3. Ukoronowanie Jezusa cierniem - nika92 8177
4. Droga Krzyżowa - Basia 1949
5. Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa na krzyżu - Sara

IV. TAJEMNICE CHWALEBNE:

1. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa - Kyllyan
2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa Chrystusa - wuj zbuj
3. Zesłanie Ducha Świętego - g_m_s
4. Wniebowzięcie Maryi Panny - Alus
5. Ukoronowanie Maryi Panny na Królową nieba i ziemi - Marek G

Intencja ogólna:
Aby pasterze Kościoła zawsze byli otwarci na działanie Ducha Świętego w nauczaniu
i posłudze ludowi Bożemu.

Intencja misyjna:
Aby Kościół w Afryce znalazł odpowiednie sposoby, by skutecznie szerzyć pojednanie,
sprawiedliwość i pokój zgodnie ze wskazaniami II Specjalnego Zgromadzenia Synodu Biskupów
poświęconego Afryce.
A czemu przy niektórych tajemnicach są dwie osoby? Za dużo chętnych? Duży uśmiech
Stron: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Przekierowanie