Forum Ewangelizacyjne e-SANCTI.net

Pełna wersja: Przydział tajemnic i zapisy
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Stron: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Proponuję intencję na lipiec: za wszystkie biedne, bezdomne i chore dzieci z krajów afrykańskich i innych, w których panuje bieda, wojny, choroby, gdzie dzieci nie mają warunków do życia, aby Bóg zatroszczył się o wszystkie dzieci, aby dał im radosć z tego, że mogą doświadczyć sytości, miłości, aby otrzymały także potrzebną pomoc edukacyjną, medyczną oraz wszelkie potrzebne środki do zycia. Uśmiech ..
Tajemnice różańcowe na Lipiec 2011

TAJEMNICE RADOSNE:

1. Zwiastowanie - wuj zbuj; Rachel
2. Nawiedzenie - g_m_s; jarek669
3. Narodzenie - Alus
4. Ofiarowanie w Swiątyni - Marek G; Tiffany‭
5. Znalezienie Jezusa w Świątyni - Kyllyan; gossia

II. TAJEMNICE ŚWIATŁA:

1. Chrzest Jezusa w Jordanie - Andr2ej
2. Objawienie na weselu w Kanie - Jacekkce; Matievoo
3. Głoszenie Królestwa Bożego - wezwanie do nawrócenia - ks.Marek; Scott
4. Przemienienie na górze Tabor - KarolciaxDD
5. Ustanowienie Eucharystii - Justyna; duszyczka

III. TAJEMNICE BOLESNE:

1. Modlitwa Jezusa w Ogrójcu - Sołtys; bashca
2. Biczowanie Jezusa - rzem; Marzenka
3. Ukoronowanie Jezusa cierniem - Adrian; Arek
4. Droga Krzyżowa - Renia
5. Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa na krzyżu - Ela; riteczka

IV. TAJEMNICE CHWALEBNE:

1. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa - Jarox
2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa Chrystusa - Nika92 8177
3. Zesłanie Ducha Świętego - Basia 1949
4. Wniebowzięcie Maryi Panny - piano; Placebo_Domingo
5. Ukoronowanie Maryi Panny na Królową nieba i ziemi - Magdula

INTENCJE PAPIESKIE:

Intencja ogólna: Aby chrześcijanie przyczyniali się do łagodzenia cierpień fizycznych i duchowych chorych na AIDS, zwłaszcza w krajach najuboższych.

Intencja misyjna: Aby siostry zakonne, pracujące na terenach misyjnych, były świadkami radości ewangelicznej i żywymi znakami miłości Chrystusa.
Polecam intencję na sierpień: za wszystkich chorych i cierpiących o łaske zdrowia i ulge w cierpieniu. Czy może byc taka intencja? Uśmiech
Tajemnice różańcowe na sierpień 2011

TAJEMNICE RADOSNE:

1. Zwiastowanie - Magdula
2. Nawiedzenie - Jarox
3. Narodzenie - Nika92 8177
4. Ofiarowanie w Swiątyni - Basia 1949
5. Znalezienie Jezusa w Świątyni - piano; Placebo_Domingo

II. TAJEMNICE ŚWIATŁA:

1. Chrzest Jezusa w Jordanie - Kyllyan; gossia
2. Objawienie na weselu w Kanie - wuj zbuj; Rachel
3. Głoszenie Królestwa Bożego - wezwanie do nawrócenia - g_m_s; jarek669
4. Przemienienie na górze Tabor - Alus
5. Ustanowienie Eucharystii - Marek G; Tiffany‭

III. TAJEMNICE BOLESNE:

1. Modlitwa Jezusa w Ogrójcu - Justyna; duszyczka
2. Biczowanie Jezusa - Andr2ej
3. Ukoronowanie Jezusa cierniem - Jacekkce; Matievoo
4. Droga Krzyżowa - ks.Marek; Scott
5. Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa na krzyżu - KarolciaxDD

IV. TAJEMNICE CHWALEBNE:

1. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa - Ela; riteczka
2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa Chrystusa - Sołtys; bashca
3. Zesłanie Ducha Świętego - rzem; Marzenka
4. Wniebowzięcie Maryi Panny - Adrian; Arek
5. Ukoronowanie Maryi Panny na Królową nieba i ziemi - Renia

INTENCJE PAPIESKIE:

Intencja ogólna: Aby Światowy Dzień Młodzieży, który odbywa się w Madrycie,
był dla wszystkich młodych ludzi na świecie zachętą do tego, by swe życie złączyli i budowali z Chrystusem.

Intencja misyjna: Aby chrześcijanie krajów zachodnich byli otwarci na działanie Ducha Świętego i na nowo doświadczyli świeżości i entuzjazmu swej wiary.

- za wszystkich chorych i cierpiących o łaske zdrowia i ulge w cierpieniu.
- w sierpniu modlimy sie równiez o trzeźwośc narodu.
przepraszam że tak późno przerywnik Uśmiech
Tajemnice różańcowe na wrzesień 2011

TAJEMNICE RADOSNE:

1. Zwiastowanie - Renia
2. Nawiedzenie - Ela; riteczka
3. Narodzenie - Sołtys; bashca
4. Ofiarowanie w Swiątyni - rzem; Marzenka
5. Znalezienie Jezusa w Świątyni - Adrian; Arek

II. TAJEMNICE ŚWIATŁA:

1. Chrzest Jezusa w Jordanie - piano; Placebo_Domingo
2. Objawienie na weselu w Kanie - Magdula
3. Głoszenie Królestwa Bożego - wezwanie do nawrócenia - Jarox
4. Przemienienie na górze Tabor - Nika92 8177
5. Ustanowienie Eucharystii - Basia 1949

III. TAJEMNICE BOLESNE:

1. Modlitwa Jezusa w Ogrójcu - Marek G; Tiffany‭
2. Biczowanie Jezusa - Kyllyan; gossia
3. Ukoronowanie Jezusa cierniem - wuj zbuj; Rachel
4. Droga Krzyżowa - g_m_s; jarek669
5. Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa na krzyżu - Alus

IV. TAJEMNICE CHWALEBNE:

1. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa - KarolciaxDD
2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa Chrystusa - Justyna; duszyczka
3. Zesłanie Ducha Świętego - Andr2ej
4. Wniebowzięcie Maryi Panny - Jacekkce; Matievoo
5. Ukoronowanie Maryi Panny na Królową nieba i ziemi - ks.Marek; Scott

INTENCJE PAPIESKIE:

Intencja ogólna: Za wszystkich nauczycieli, aby umieli przekazywać umiłowanie prawdy i wpajać autentyczne wartości moralne i duchowe.

Intencja misyjna: Aby wspólnoty chrześcijańskie rozsiane po całym kontynencie azjatyckim głosiły z zapałem głosiły Ewangelię, świadcząc o jej pięknie z radością, jaką daje wiara.
1.Może dobrze by było modlić się za świadomy wybór ludzi do Senatu oraz do Sejmu RP.
2.Za studentów rozpoczynających rok akademicki, aby Dobry Bóg opiekował się nimi bezustannie.
Tajemnice różańcowe na październik 2011

TAJEMNICE RADOSNE:

1. Zwiastowanie - ks.Marek; Scott
2. Nawiedzenie - KarolciaxDD
3. Narodzenie - Justyna; duszyczka
4. Ofiarowanie w Swiątyni - Andr2ej
5. Znalezienie Jezusa w Świątyni - Jacekkce; Matievoo

II. TAJEMNICE ŚWIATŁA:

1. Chrzest Jezusa w Jordanie - Adrian; Arek
2. Objawienie na weselu w Kanie - Renia‭
3. Głoszenie Królestwa Bożego - wezwanie do nawrócenia - Ela; riteczka
4. Przemienienie na górze Tabor - Sołtys; bashca
5. Ustanowienie Eucharystii - rzem; Marzenka

III. TAJEMNICE BOLESNE:

1. Modlitwa Jezusa w Ogrójcu - Basia 1949
2. Biczowanie Jezusa - Placebo_Domingo
3. Ukoronowanie Jezusa cierniem - Magdula
4. Droga Krzyżowa - Jarox
5. Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa na krzyżu - Nika92 8177

IV. TAJEMNICE CHWALEBNE:

1. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa - Alus
2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa Chrystusa - Marek G; Tiffany‭
3. Zesłanie Ducha Świętego - Kyllyan: gossia
4. Wniebowzięcie Maryi Panny - wuj zbuj; Rachel
5. Ukoronowanie Maryi Panny na Królową nieba i ziemi - g_m_s; jarek669

INTENCJE PAPIESKIE:

Intencja ogólna: Za chorych w fazie terminalnej, aby wiara w Boga i miłość braci wspierały ich w cierpieniach

Intencja misyjna: Aby obchody Światowej Niedzieli Misyjnej pobudzały w ludzie Bożym zapał ewangelizacji oraz wspierania dzieł misyjnych modlitwą i pomocą ekonomiczną najbiedniejszych Kościołów
Kyllyan, o mnie zapomniałeś Smutny możesz mnie dopisać?
Ujrzałam Kyllyana jako przeglądającego forum i uprzytomniłam sobie, że wkrótce listopad.
Listopadowe rozważania poświęćmy może naszym politykom; należy im się modlitwa, by gorliwie sprawowali rządy, a Matka Boska aby czuwała nad naszą ojczyzną i pomogła im roztropne działać.
Tajemnice różańcowe na listopad 2011

TAJEMNICE RADOSNE:

1. Zwiastowanie - g_m_s; jarek669
2. Nawiedzenie - Alus
3. Narodzenie - Marek G; Tiffany‭
4. Ofiarowanie w Swiątyni - Kyllyan: gossia
5. Znalezienie Jezusa w Świątyni - wuj zbuj; Rachel

II. TAJEMNICE ŚWIATŁA:

1. Chrzest Jezusa w Jordanie - Jacekkce; Matievoo
2. Objawienie na weselu w Kanie - ks.Marek; Scott
3. Głoszenie Królestwa Bożego - wezwanie do nawrócenia - KarolciaxDD
4. Przemienienie na górze Tabor - Justyna; duszyczka
5. Ustanowienie Eucharystii - Andr2ej

III. TAJEMNICE BOLESNE:

1. Modlitwa Jezusa w Ogrójcu - rzem; Marzenka
2. Biczowanie Jezusa - Adrian; Arek
3. Ukoronowanie Jezusa cierniem - Renia‭
4. Droga Krzyżowa - Ela; riteczka
5. Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa na krzyżu - Sołtys; bashca

IV. TAJEMNICE CHWALEBNE:

1. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa - Nika92 8177
2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa Chrystusa - Basia 1949
3. Zesłanie Ducha Świętego - piano; Placebo_Domingo
4. Wniebowzięcie Maryi Panny - Magdula
5. Ukoronowanie Maryi Panny na Królową nieba i ziemi - Jarox

INTENCJE PAPIESKIE

ogólna: Za wschodnie Kościoły katolickie, aby ich czcigodna tradycja była znana jako duchowe bogactwo, cenne dla całego Kościoła.
misyjna: Aby kontynent afrykański w Chrystusie odnalazł siły do realizacji sprawiedliwości i pojednania, zgodnie z postanowieniami II Synodu Biskupów Afryki.
Proponuję intencję za naszych bliskich o dobre przygotowanie się do zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.
Tajemnice różańcowe na grudzień 2011

TAJEMNICE RADOSNE:

1. Zwiastowanie - Jarox
2. Nawiedzenie - Nika92 8177
3. Narodzenie - Basia 1949
4. Ofiarowanie w Swiątyni - piano; Placebo_Domingo
5. Znalezienie Jezusa w Świątyni - Magdula

II. TAJEMNICE ŚWIATŁA:

1. Chrzest Jezusa w Jordanie - wuj zbuj; Rachel
2. Objawienie na weselu w Kanie - g_m_s; jarek669
3. Głoszenie Królestwa Bożego - wezwanie do nawrócenia - Alus
4. Przemienienie na górze Tabor - Marek G; Tiffany‭
5. Ustanowienie Eucharystii - Kyllyan: gossia

III. TAJEMNICE BOLESNE:

1. Modlitwa Jezusa w Ogrójcu - Andr2ej
2. Biczowanie Jezusa - Jacekkce; Matievoo
3. Ukoronowanie Jezusa cierniem - ks.Marek; Scott
4. Droga Krzyżowa - KarolciaxDD
5. Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa na krzyżu - Justyna; duszyczka

IV. TAJEMNICE CHWALEBNE:

1. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa - Sołtys; bashca
2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa Chrystusa - rzem; Marzenka
3. Zesłanie Ducha Świętego - Adrian; Arek
4. Wniebowzięcie Maryi Panny - Renia
5. Ukoronowanie Maryi Panny na Królową nieba i ziemi - Ela; riteczka

INTENCJE pAPIESKIE

ogólna: Aby wszystkie ludy ziemi, poznając się wzajemnie i szanując, wzrastały w zgodzie i pokoju.
misyjna: Aby dzieci i młodzież były zwiastunami Ewangelii oraz by szanowano i zachowano je od przemocy i wyzysku.
Przerywnik
Puk, puk, to już styczeń Uśmiech
Stron: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Przekierowanie