Forum Ewangelizacyjne e-SANCTI.net
objawienia vel rewelacje - Wersja do druku

+- Forum Ewangelizacyjne e-SANCTI.net (http://e-sancti.net/forum)
+-- Dział: Religia w Świecie (/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Dział: Nasza wiara (/forumdisplay.php?fid=15)
+--- Wątek: objawienia vel rewelacje (/showthread.php?tid=5735)

Strony: 1 2 3


objawienia vel rewelacje - spioh - 10-02-2012 10:35

tak się zastanawiam, skoro znów mamy kogoś, kto wkleja masowo rzekome objawienia (tzn. póki co nie mające potwierdzenia ze strony kościelnej)...
jak powiada przysłowie "diabeł tkwi w szczegółach". jest tu ktoś na tyle obeznany w uznanych objawieniach, żeby zrobić analizę tekstów/postaw postaci przekazujących treści?
na tym całym blogu królowej pokoju teksty lecą m.in. od stwierdzenia "Ja Jestem waszym umiłowanym Jezusem, Synem Najwyższego Boga". jakoś mi to nie koresponduje z tym np. jak Jezus objawia się św. Pawłowi czy innym świętym, których akurat kojarzę. "Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz" brzmi dla mnie zgoła inaczej niż "Ja jestem Jezus, którego kochasz, i jestem twoim Bogiem" hm...


RE: objawienia vel rewelacje - noone - 10-02-2012 12:57

a kto może zadecydować jak Bóg może się zwracać do swojego stworzenia ?
lub do kogo może się zwracać, a do kogo nie może ?
któż z nas ludzi może to zrobić ?

przy okazji dodam info :

Cytat:Ze względu na uchylenie kanonu 1399 i 2318 dawnego Kodeksu Prawa Kanonicznego przez Papieża Pawła VI w roku 1966 (AAS 58/16) nie ma już zakazu publikowania nowych objawień, wizji, proroctw, cudów itp. Nie obowiązuje już odtąd zakaz ich rozpowszechniania bez imprimatur Kościoła.

O OBJAWIENIACH PRYWATNYCH
Papież Urban VIII UrbanusOctavus
zmarły w 1644 roku napisał takie słowa:
„W przypadkach związanych z objawieniami prywatnymi lepiej jest wierzyć, niż nie wierzyć, ponieważ jeśli wierzycie, a rzecz okaże się fałszywa, otrzymacie wszelkie błogosławieństwa, tak jakby były one prawdziwe. Uwierzyliście bowiem, że są one prawdziwymi.”
proszę podać źródło cytatu (reg. IV.6) - w przeciwnym razie rzekomy cytat zostanie usunięty - spioh


RE: objawienia vel rewelacje - Sant - 10-02-2012 13:50

Cytat:a kto może zadecydować jak Bóg może się zwracać do swojego stworzenia ?
lub do kogo może się zwracać, a do kogo nie może ?
któż z nas ludzi może to zrobić ?
No ten, kto to robi cały czas: noone, ks. Natanek, bp Felay.


RE: objawienia vel rewelacje - Scott - 10-02-2012 15:50

Ja bym z chęcią się dowiedział gdzie Papież Urban VIII te słowa napisał... Bo jak napisał to chyba gdzieś ten zapisek jest.


RE: objawienia vel rewelacje - noone - 10-02-2012 15:54

pozostaje pytanie który modernista tą treść napisał..
którą właśnie scott usunął..


RE: objawienia vel rewelacje - Scott - 10-02-2012 16:03

Dowiem się w koncu gdzie ten papież to napisał?

I art z nidzieli:

Jaką wartość mają objawienia prywatne?

Cytat:Ks. Florian

O ich zaistnieniu są przekonani przede wszystkim bezpośredni odbiorcy, a często także osoby, które stały się ich świadkami, oraz osoby, które w nie uwierzyły, kierując się własnym rozeznaniem. Kościół utrzymuje, że prawdziwe prywatne objawienia wciąż mają miejsce. Niestety, napotykamy także objawienia fałszywe, pozorne, a nieraz wzbudzające także podejrzenie co do swego pochodzenia. Dlatego każde z nich winno być przyjmowane z wielką ostrożnością. Kościół przypomina, że od czasów apostolskich nie zaistniały żadne autentyczne objawienia, które dodałyby cokolwiek istotnego lub wniosły poprawki do objawienia, jakie dokonało się w Jezusie Chrystusie (K 10; KKK 67)*. Wszystko, co Bóg ważnego miał do powiedzenia człowiekowi, zostało zawarte w Biblii i przekazane nam przez kościelną tradycję.
W minionych dwu stuleciach pojawiło się przeszło 400 wizjonerów, którzy powoływali się na otrzymanie od Boga osobistych objawień. Nieliczne z nich zyskały aprobatę Kościoła. Uznanie ich wiarygodności zostało wyrażone przez biskupa miejsca ich zaistnienia, np. w formie zgody na pielgrzymki do miejsca objawień, a czasami nawet przez papieży przez ustanowienie święta w nich postulowanego lub wyniesienie na ołtarze osoby, która objawienia prywatne otrzymała. Taką aprobatę otrzymują zwłaszcza te objawienia prywatne, które są zgodne z objawieniem zawartym w Piśmie Świętym i przyczyniają się do pogłębienia życia religijnego, a także wzrostu zrozumienia jakichś prawd wiary. Tak było w przypadku objawień otrzymanych przez s. Juliannę z Cornillon (1230) postulującą ustanowienie święta Bożego Ciała. Tak było w przypadku objawień we Francji w Paray-le-Monial (1675) czy na rue du Bac w Paryżu (1830), w La Salette (1846), w Lourdes (1858), w Fatimie (1917), a także objawień Siostry Faustyny (1931).
Jak odróżnić objawienia prawdziwe od fałszywych – nie wykluczając, że mogą być również sprawką diabła? Zasad takich jest kilka. Wywodzą się z przekonania, że „diabła poznaje się po ogonie i kopytach”. Bezwzględnie nie mogą one pochodzić od osób podejrzanych o choroby czy nawet skrzywienia psychiczne. Nie może takim objawieniom towarzyszyć pycha czy nienawiść do tych, którzy kwestionują ich wiarygodność, oskarżanie ich o zatwardziałość serca, grzech, zapowiadanie mających na nich spaść Bożych kar. Nie może im towarzyszyć również dążenie do natychmiastowego rozgłaszania łask, jakie się w swoim mniemaniu otrzymało, a także niechęć do poddania się weryfikacji przez władze kościelne. Bezwzględnie należy odrzucić te, które sprzeciwiają się naturalnemu czy Bożemu prawu moralnemu, a także te, w których dopuszczano się manipulacji ich świadkami czy doborem spowiednika. Podejrzane są wszelkie zjawy, które budzą grozę czy śmieszność, którym brak godności, a także te objawienia, którym na początku towarzyszyły radość i religijne podniecenie, a po nich nastąpiły smutek i zniechęcenie, prowadzące do oskarżania innych o brak wiary i przychylności. Dlatego ocena wiarygodności każdego objawienia prywatnego może dokonać się dopiero po jego zakończeniu i wymaga dłuższego dystansu czasowego.
Czasem można spotkać osoby, które w życiu nie przeczytały Pisma Świętego czy przynajmniej Katechizmu, ale za to znają treść wielu objawień prywatnych i ciągle szukają nowych. Dla ich przestrogi przytoczę następujące stwierdzenie św. Jana od Krzyża: „Nic milszego dla szatana nad duszę, która szuka objawień i jest na nie chciwa – czyni mu wszelkie ułatwienia, aby mógł podsunąć błędy i osłabić wiarę i w ten sposób naraża się na dziwactwa i silne pokusy”.
Podchodząc z należytą ostrożnością do wszystkich relacji o prywatnych objawieniach, musimy jednak wierzyć, że Bóg nie szczędzi ich ludziom każdego pokolenia, narodu, każdej z epok. Nie szczędzi ich każdemu z nas. Umiejętność usłyszenia Jego głosu, dostrzeżenia obok nas Jego obecności, zrozumienia przesłania skierowanego do nas – tak dyskretnie, osobiście i prywatnie – przez życiowe wydarzenia, przez przypadkowych nieraz ludzi, a często i przez najbliższych, jest umiejętnością ludzi szeroko otwartych na objawiającego się Boga.
* (K 10) to informacja, do jakiego akapitu Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego autor powyższych refleksji nawiązuje. Natomiast (KKK 67) wskazuje akapit pełnej wersji Katechizmu Kościoła Katolickiego.
http://www.niedziela.pl/artykul_w_niedzieli.php?doc=nd200607&nr=21


RE: objawienia vel rewelacje - Sant - 10-02-2012 16:15

Noone - od kiedy zaczyna się modernizm?


RE: objawienia vel rewelacje - noone - 10-02-2012 16:16

bracie, wolę oprzeć się na słowach Papieża niż na słowach ks.Floriana z gazety wątpliwej reputacji

"Dowiem się w koncu gdzie ten papież to napisał?"
jak poszukasz to pewnie się dowiesz..


RE: objawienia vel rewelacje - Scott - 10-02-2012 16:18

A gdzie są słowa papieża na które się powołujesz. Szukałem i nie mogę znaleźć więc pytam 3 raz z kolei. Na teraz uznaje że ten papież nigdy tych słów nie powiedział nie tylko dlatego że fizycznie tych słów nigdzie nie ma, ale głownie dlatego że one są sprzeczne z tym czego naucza KK w rozeznawaniu objawień. Z tego właśnie powodu cała ta strona dla mnie leży zupełnie.

Obrażanie Niedzieli było poniżej krytyki więc się do tych bredni nawet się nie odniosę.


RE: objawienia vel rewelacje - noone - 14-02-2012 12:14

Cytat:„Odrzucamy z całą stanowczością mylną tezę, jakoby Bóg zakończył swoje Objawienie wraz ze śmiercią ostatniego z Apostołów w taki sposób, że w następnym historycznym okresie nie stałaby MU – prawie że na deistyczny sposób – żadna możliwość do bezpośredniej ingerencji... Musimy liczyć się z wkraczaniem Ducha świętego i nie wolno nam oczeki-wać wszystkiego tylko od naszego rozumu. Ta ingerencja DUCHA odbywa się na wiele sposobów, także poprzez anio-łów i świętych, a przede wszystkim poprzez objawienia Matki Bożej, która, używając słów Synodu: 'dla pielgrzymują-cego Ludu Bożego jest znakiem pewnej nadziei i pocieszenia, poprzedzającym nadejście Dnia Pańskiego'”.

JE Rudolf Graber biskup Regensburg

http://www.p-w-n.de/bog%20i%20dzisiaj.htm


RE: objawienia vel rewelacje - Sant - 14-02-2012 13:01

Noone - zgadzamy się z powyższymi słowami, ale nie są odpowiedzią na pytanie Scotta.


RE: objawienia vel rewelacje - Scott - 14-02-2012 13:27

No i nie może być Sant. Bo to co noone rzekomo przypisuje papieżowi jest sprzeczne z nauczaniem KK. Noone wykazuje po prostu wpływy fałszywych objawień, no i nie dopuszcza do siebie myśli że może być w błędzie. Nie wiem czy to jego strona czy nie, w każdym razie podziela to co jest tam napisane- już samo to świadczy już o tym jak brak mu wiedzy, dodatkowo mocno bazuje na własnych odczuciach jak sam mówił..


RE: objawienia vel rewelacje - Sant - 14-02-2012 13:31

Noone- nie odpowiedziałeś na moje pytanie: kiedy wg ciebie zaczął się modernizm?
i mam też drugie- jak dowiedziałeś się słów papieża - napisałeś:
Cytat:bracie, wolę oprzeć się na słowach Papieża niż na słowach ks.Floriana z gazety wątpliwej reputacji

i tak przy okazji - co masz do zarzucenia reputacji Niedzieli? Czytałeś ją kiedyś?


RE: objawienia vel rewelacje - spioh - 14-02-2012 14:30

Cytat: Nie wiem czy to jego strona czy nie
takie samo prawdopodobieństwo, że jego jak i że autentycznego Natanka - w końcu oficjalna strona może być tylko jedna, więc kolejne wersje są ochrzczone jako "nieoficjalne".
podobnież, widząc w sieci jakimi info noone dysponuje można domniemywać, że jest on ks.Natankowi tak bliski, że może być jego nie tyle duchowym synem co gosposią czy w ogóle nim samym Uśmiech


RE: objawienia vel rewelacje - Sant - 14-02-2012 14:43

Cytat:podobnież, widząc w sieci jakimi info noone dysponuje można domniemywać, że jest on ks.Natankowi tak bliski, że może być jego nie tyle duchowym synem co gosposią czy w ogóle nim samym
Nie sądzę, ale.... w końcu takie dziwne rzeczy już widziałem...SzczęśliwyZawstydzonyO matkoOczko