Odpowiedz 
 
Ocena wątku:
  • 0 Głosów - 0 Średnio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Autor Wiadomość
Annnika Offline
Administrator
*******

Liczba postów: 5,771
Dołączył: Jun 2005
Reputacja: 1
Post: #1
Kursy SNE
Kurs "Filip"

Czy znasz osobiście Jezusa? A może jest On dla Ciebie postacią historyczną lub kimś odległym, nieobecnym? Jeśli pragniesz poznać Twojego Zbawiciela, Pana, Mesjasza i zaprosić Go do swojego życia, jeśli pragniesz doświadczyć tego wyjątkowego spotkania i przemiany serca, to ten kurs jest adresowany do Ciebie.

*****

Kurs "Emaus"


Umiłowanie i poznanie Słowa Bożego. Pierwszy z kursów wchodzący w skład programu formacji biblijnej ewangelizatorów świadczących z mocą, że Jezus żyje. Pozwala on zafascynować się Słowem Bożym, Słowem żywym i dającym życie.

*****

Kurs "Biblijna Historia Zbawienia"

Pozwala zobaczyć historię swojego życia przez pryzmat Historii Zbawienia. Odkrywa stałe działanie Boga w historii, aby zdać sobie sprawę, że Historia Zbawienia jest naszą własną historią.

*****

Kurs "Tymoteusz"

Pokazuje jak czytać, zapamiętywać Biblię, by móc głosić Słowo Boże. Jak rozumieć Biblię i jak ją nieść z pośpiechem do innych, tak jak to uczynił Tymoteusz.

*****

Kurs "Jezus w czterech Ewangeliach"


Kurs ten daje możliwość zobaczenia Jezusa oczami Ewangelistów. To piękny czas, w którym można odkryć głębię poszczególnych Ewangelii, poznając nie tylko osoby czterech Ewangelistów, ale samego Jezusa i osobiście z Nim się spotkać. Dzięki temu kursowi Ewangelie staną się dla ciebie wielkim bogactwem, z którego będziesz czerpać nieustannie.

*****

Kurs "Nowe życie z Bogiem"

Na ten kurs zapraszamy każdą osobę, która pragnie na nowo narodzić się w Jezusie, odnowić swoją więź z Jezusem i Kościołem. W czasie krótkiego weekendu możesz uzyskać odpowiedzi na następujące pytania: Kto kocha cię nieustannie? Kto rani twoje serce? Kto jest jedynym rozwiązaniem twoich problemów? Kto nadaje sens życiu? Kto może cię wiele nauczyć? Na koniec dowiesz się, kto na ciebie czeka w Kościele. Przyjedź i przeżyj wyjątkowy i niepowtarzalny czas.

"Nowsza wersja" kursu "Filip"

*****

Kurs "Paweł"

To najważniejszy kurs w Szkole, który jest kręgosłupem ewangelizatora - uczy skutecznej ewangelizacji. Po czasie wielu twórczych prac i działań, będziesz zdolny zanieść każdemu Dobrą Nowinę o Jezusie. Kurs ten jest wyjątkowym czasem, w którym zmienia się nasza mentalność patrzenia na problemy, a uzyskujemy mentalność ewangelizatora, który odpowiada śmiało na wszystkie trudne sprawy. Chcesz głosić Jezusa skutecznie? To przyjedź na ten kurs.

*****

Kurs "Sekret Pawła"

Jaka była wizja pasterska apostoła Pawła? Gdzie leży sekret skuteczności jego działania? Jak sprawić by Słowo Boże biegło nieskrępowane naszymi ograniczeniami? Jak sprawić, by nasze głoszenie i podejmowane dzieła przetrwały dłużej niż nasze życie? Przyjedź i pozwól by Św. Paweł zdradził Ci swój sekret.

*****

Kurs "Pięćdziesiątnica"

Kurs ten pomoże Ci poznać i zależeć od Ducha Świętego, protagonisty Nowej Ewangelizacji oraz jak używać charyzmatów dla ewangelizacji w świecie dziś. Ewangelizować z mocą.

*****

Kurs Wspólnoty

Kurs Wspólnoty jest przeznaczony dla mniejszych bądź większych grup (kilka-kilkanaście osób) wywodzących się z jednej parafii, ruchu czy wspólnoty. Uczy czym jest w życiu chrześcijanina wspólnota i przyjaźń, oraz ukazuje wartość wspólnoty wspólnot jaką jest Kościół. Daje konkretne wskazówki dotyczące budowania wspólnot i rozwiązywania powstających w każdej grupie ludzi problemów czy trudności. Daje grupom, które zdecydują się w sposób otwarty przyjmować propozycje dawane na kursie, doświadczenie uzdrowienia wzajemnych relacji. Jest impulsem do budowania tych relacji w oparciu o miłość Chrystusa.

*****

Kurs "Apollos"

formacja głoszącego, jak głosić Jezusa i skutecznie przekazywać Dobrą Nowinę dzisiaj. Uczy głosić, oferując konkretne narzędzia pozwalające szukać przesłania, zbudować i pogłębić przesłanie, usystematyzować je pod względem pedagogicznym i przekazać je w taki sposób, aby mogło być zrozumiane i przekazane dalej.

*****

Kurs Animacji Modlitwy Charyzmatycznej (KAMCh)

Jak prowadzić spotkanie modlitewne? Jak w nim owocnie uczestniczyć? Jak korzystać z charyzmatów, tak by były zbudowaniem dla nas i całej wspólnoty Kościoła? Oto kurs który przynosi odpowiedzi na te pytania.

*****

Kurs "Dawid i Jonatan"

(nie znalazłam innego określenia oprócz teog że to kurs o wartości i znaczeniu przyjaźni, nie tylko z ludźmi)

*****

Kurs "Metodologii"

o tworzeniu kursów i rekolekcji.

*****

Kurs "Ananiasz"


Wspólnota to dar Boga dla Ciebie i dla mnie. To w niej możesz odnaleźć Chrystusa w drugiej osobie, nauczyć się patrzeć na ludzi Jego oczami. W tym kursie powinny uczestniczyć osoby (najlepiej wszystkie) należące do grupy duszpasterskiej.

*****

Kurs "Mojżesz"

Uczy głosić, oferując konkretne narzędzia pozwalające szukać przesłania, zbudować i pogłębić przesłanie, usystematyzować je pod względem pedagogicznym i przekazać je w taki sposób, aby mogło być zrozumiane i przekazane dalej.
Ten kurs pokazuje drogę pasterza i lidera, który jest wolny i prowadzi swój lud z niewoli do Ziemi Obiecanej. Zapraszamy osoby mające odpowiedzialność za innych w rodzinie, wspólnocie, Kościele.

*****

Kurs "Miriam"

Dlaczego Bóg jest godzien uwielbienia? Jeśli pragniesz oddawać Mu cześć poprzez taniec, śpiew lub grę na instrumentach, pozwól by Miriam (Wj 15,20-21) podzieliła się z Tobą swoimi sekretami dotyczącymi posługi uwielbienia.

*****

Kurs "Dawid"

dla muzykujących - ewangelizacja przez śpiew i granie

*****

Kurs "Melchizedek"

uczy zrozumienia i pomaga pokochać liturgię. Celebruje Pamiątkę naszego Odkupienia jako znak eschatologiczny, który sprawia, że jesteśmy zaangażowani w życie wspólnoty - Kościoła. Pomaga w umiłowaniu i zrozumieniu działania Boga w liturgii.

*****

Kurs "Jan"

pogłębienie relacji uczniostwa wobec Jezusa. Pozwala zatrzymać się u stóp Jezusa- Mistrza i mówi jak, na wzór św. Jana, stać się umiłowanym uczniem Jezusa, zakochanym i wsłuchanym w Jego Słowa.

*****

Kurs "Tobiasz i Sara"

Ten kurs to swoiste rekolekcje dla małżonków. To czas odnowienia, a może po raz pierwszy podjęcia decyzji o tym na kim budować małżeństwo. To spotkanie dwóch wspólnot osób: Boga w Trójcy Jedynego z małzeństwem, które stanowi jedność męża i żony.

*****

Kurs "Pieśń nad Pieśniami"

Uczy jak troszczyć się o rozwój miłości między małżonkami, jak radzić sobie z trudnościami, które niesie życie.

*****

Kurs "Eliasz"

Dla osób posługujących darem proroctwa w swojej wspólnocie.

*****

Kurs "Daniel"

Dziś wielu z nas boryka się z problemem by stać się człowiekiem modlitwy. Jeśli potrzebujesz odnowienia swojej modlitwy osobistej to zapraszamy cię na ten kurs. Kurs ten wprowadza w modlitwę wstawienniczą oraz daje doświadczenie, że modlitwa jest duszą ewangelizacji.

*****

Kurs "Józef Barnaba"

Formacja osób głoszących i pracujących w szkołach kerygmatycznych; kurs warsztatowy.

*****

Kurs "Zachariasz i Elzbieta"

Dla małżeństw. Para wspaniałych małżonków, na której opieramy cały kurs, są to osoby, które będą uczyły nas jak odbudować jedność w życiu małżeńskim, jak odnowić dialog by na nowo chcieć się nie tylko słuchać, ale przede wszystkim rozumieć. Jeśli wasze małżeństwo przeżywa chwile ciszy i oddalenia od siebie - nie czekajcie na śmierć jedności, lecz podejmijcie wspólne odbudowanie więzi i przyjedźcie na kurs.

*****

Kurs "Siedmioro młodych"

Celem tego kursu jest zidentyfikować różnorodność odpowiedzi młodych, na propozycje Dobrej Nowiny Jezusa. Młody to ten, który wzrasta. Kurs skierowany do wszystkich pragnących wzrastać w świetle Ewangelii. Każdy z nas ma coś z każdego z młodzieńców, ale w szczególny sposób każdy z nas będzie się identyfikować z jednym z nich. Jesteśmy zatem przed wielką okazją w naszym życiu. Możemy zobaczyć postawę, z którą się najbardziej identyfikujemy, ale przede wszystkim podjąć decyzję, czy pragniemy wzrastać.

*****

Kurs "Józef"

Kurs ten oparty jest na historii Józefa z Egiptu, który pośród wielu trudnych doświadczeń nigdy nie zostaje opuszczony przez Boga i zawsze doświadcza błogosławieństwa. Jest on dla osób żyjących w swojej wspólnocie z dziesięciny oraz dla osób, którzy pragną stać się dobrymi zarządcami dóbr Pańskich: osobowych, duchowych czy materialnych.

*****

Kurs "Akwila i Pryscylla"

Prowadzi do pogłębienia i umocnienia wzajemnej relacji małżonków. Uczy czerpać z mocy sakramentu małżeństwa, zawiera odnowienie przyrzeczeń małżeńskich.

*****

Kurs "Rut"

Kurs ten ukazuje jak żyć powołaniem do małżeństwa, aby nasza rodzina była nie tylko zewangelizowana, ale także ewangelizująca.

Kurs "Kana Galilejska"

Kurs ten - skierowany do narzeczonych - odpowiada na pytanie: jak zaprosić Jezusa na nasze wesele i do naszego małżeństwa. Jego uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego.

*****

Kurs "Andrzej"

Podczas tego Kursu poznajemy metodologię i wizję Programu RM oraz jego procesu formacji, aby formować nauczycieli i ekipy posługi ewangelizacyjnej.


*****

Kurs "Izajasz"

Ten Kurs wprowadza w świat Biblii - pokazuje podział, natchnienie, rodzaje literackie i język w niej obecne, a także jej narodziny i proces kształtowania się.

*****

Kurs "Maryja"

Kurs pomaga odkryć Maryję jako Matkę Chrystusa, Matkę Kościoła, Jej rolę w zbawczym planie Boga i przyjąć ją do siebie jako swoją Matkę.

*****

Kurs "Izajasz"

Ten Kurs wprowadza w świat Biblii - pokazuje podział, natchnienie, rodzaje literackie i język w niej obecne, a także jej narodziny i proces kształtowania się.

*****

Kurs "Piotr"


Kurs wprowadza w eklezjologię i sakramentologię Kościoła.

*****

Kurs "Nehemiasz"

Na wzór Nehemiasza, który odbudował ruiny miasta Jeruzalem, uczymy się budować Królestwo Boże we wszystkich dziedzinach życia społecznego.

*****

Kurs "Jetro"

Kurs ten uczy, jak należy pracować dla jedności Kościoła-Ciała Chrystusa, o którą Jezus prosił Ojca,aby świat uwierzył i został zbawiony.

*****

Kurs teologii bblijnej

Kurs ukazuje jedność Starego i Nowego Testamentu oraz rozwój objawienia Bożego.

*****

Kurs "Dziesięcina"


Kurs ukazuje wielkie błogosławieństwo, jakim jest życie pod panowaniem Jezusa
w dziedzinie ekonomicznej i uczy zaufania wobec Jego Opatrzności.

*****

Kurs "Królestwo Boże w przypowieściach"

Jak wejść, żyć, głosić i zakładać Królestwo Boże w świecie i sercu człowieka.

*****

Kurs "List do Rzymian"

Nasze życie poddane Chrystusowi - kurs ukazuje, jak wygląda życie chrześcijańskie pod panowaniem Jezusa Chrystusa i pomaga odnowić nasze życie duchowe.

*****

Kurs "Wolność chrześcijańska"

Kurs ukazuje powołanie każdego chrześcijanina do wolności i dziecięctwa Bożego.

*****

Kurs "Apologetyka"


Kurs ten uczy uzasadniać naszą wiarę katolicką, szczególnie wobec mnożących się ciągle sekt i nowych grup religijnych.


UWAGA: Warunkiem wstępu na poszczególne kursy jest kurs "Filip" lub Seminaria Nowego Życia, za wyjątkeim "Sekretu..." i "50-tnicy" (wstęp to "Paweł")

[Obrazek: RMNUp2.png] [Obrazek: ByBEp1.png]
01-05-2007 20:56
Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post
Aydamusek Offline
Użytkownik
***

Liczba postów: 91
Dołączył: Aug 2005
Reputacja: 0
Post: #2
 
W Poznaniu powstał kurs "Rafał" - kurs na podstawie Księgi Tobiasza o towarzyszeniu duchowym.

[center]www.aydam.org - Serwis i Forum dla Ciebie [you][/center]
[list]JP II
Benedykt XVI
Teologia
Sekty
Poezja
Czytelnia
Rower
Kulinaria
Inne[/list:u]
01-10-2010 12:10
Odwiedź stronę użytkownika Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post
gzadkowski Offline
Początkujący
**

Liczba postów: 6
Dołączył: Sep 2010
Reputacja: 0
Post: #3
 
Więcej tych kursów nie było? Duży uśmiech
09-01-2011 12:53
Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post
Annnika Offline
Administrator
*******

Liczba postów: 5,771
Dołączył: Jun 2005
Reputacja: 1
Post: #4
 
Dość duży wachlarz do wyboru, każdy znajdzie coś dla siebie Uśmiech

[Obrazek: RMNUp2.png] [Obrazek: ByBEp1.png]
09-01-2011 22:15
Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post
aleksab Offline
Moderator
*****

Liczba postów: 530
Dołączył: Aug 2009
Reputacja: 0
Post: #5
 
Annnika napisał(a):UWAGA: Warunkiem wstępu na poszczególne kursy jest kurs "Filip" lub Seminaria Nowego Życia,

Te pytanie proszę potraktować czysto teoretycznie.
Czy jeżeli ktoś byłby z innej wspólnoty i przeżył Seminarium Odnowy Wiary to czy to też mogło by być kartą wstępu na kursy ? Szczęśliwy

"Światłość Chrystusa musi być głoszona, musi dotrzeć do wszystkich, aby przez Ewangelię światło padło na życie ludzi, aby zrozumieli jego sens i umieli je przeżywać w nadziei, która rodzi pokój i głęboką radość."

X Franciszek Blachnicki

"Życie to ostry miecz, na którym Bóg napisał: Walcz, Kochaj, Cierp "
09-01-2011 22:45
Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post
Annnika Offline
Administrator
*******

Liczba postów: 5,771
Dołączył: Jun 2005
Reputacja: 1
Post: #6
 
To rozpatruje się indywidualnie, od każdej reguły są wyjątki Oczko

[Obrazek: RMNUp2.png] [Obrazek: ByBEp1.png]
14-01-2011 17:43
Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post
Odpowiedz 


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek:
1 gości

Wróć do góryWróć do forów