NOBISCUM AD CAELUM…

Wstąpmy do Ogrodu Pana

 

Dzisiaj w Kościele Katolickim przeżywamy wspomnienie NMP z Góry Karmel. O pojawieniu się szkaplerza w pobożności karmelitańskiej powiedziała w rozmowie z Marią Rachel Cimińską, Iwona Wilk radna prowincjalna Krakowskiej Prowincji Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych (OCDS).

(więcej…)

Jałmużna jako forma ewangelizacji serca

 

„Nie możecie służyć Bogu i mamonie” (Łk 16,13) słyszymy nie raz słowa Chrystusa, ale skąd wiedzieć, że służę Bogu, a nie ulegam już mamonie? Podobnie zastanawiał się mędrzec: „Błogosławiony bogacz, którego znaleziono bez winy, który nie gonił za złotem. Któż to jest? Wychwalać go będziemy, uczynił bowiem rzeczy podziw wzbudzające między swoim ludem. Któż poddany pod tym względem próbie został doskonały?” (Syr 31,8-10). Kiedy myślenie ekonomiczne, czyli według zysków staje się niewolnictwem i przyczyną zła? Jak uczynić w swoim życiu przestrzeń dla bliźniego, a nade wszystko dla Boga, jeśli ciągle tylko zajmujemy się liczeniem i przeliczaniem pieniędzy?
Odpowiedź jest zawarta w słowie: jałmużna! Chrystus mówi: „Sprzedajcie, co posiadacie, i dajcie jałmużnę. Sprawcie sobie trzosy, które się nie zużywają – skarb, który nie traci na wartości w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje ani mól nie niszczy. Bo gdzie jest wasz skarb, tam będzie i wasze serce”. (Łk 12,33-34).
Praktyka jałmużny jak wszystko we współczesnej kulturze ulega desakralizacji i sekularyzacji. Dzisiaj człowiek jest w stanie nazwać jałmużną odpisanie od podatku 1% na rzecz jakiejś instytucji pożytku publicznego, albo sponsoring, czy przypadkową filantropię wobec bliźniego. Jednak uczynki takie nie pomagają jego sercu. Nic o sobie nie wie, ani jaki wpływ na niego mają pieniądze, ani jaka jest jego wiara. Jałmużna jest formą działania, która przecina w sercu zależność od pieniędzy, daje wolność zarządzania nimi, a jednocześnie wyznaje wiarę w Boga wobec bliźniego.

 

Czym więc jest jałmużna? Jałmużna jest bezinteresownym ofiarowaniem pieniędzy i innych dóbr bliźniemu w celu nawrócenia własnego serca do Boga. Jałmużna ma znaczenie dla walki z chciwością, skąpstwem i rozrzutnością, a także obojętnością i bezmyślnością wobec pieniędzy. Może być widziana z dwóch stron: albo prosi się o jałmużnę, albo się ją daje potrzebującemu. Nieco inaczej wygląda z obu stron, ale tak samo działa na ludzkie serce.

Pismo zachęca do praktykowania jałmużny, choćby w księdze Przysłów: (Prz 29,8-13): „Mimo to bądź wielkoduszny zwłaszcza wobec ubogiego i nie pozwalaj mu długo czekać na jałmużnę. Wspomóż nędzarza zgodnie z przykazaniem           i nie dawaj mu odejść z próżnymi rękami. Poświęć pieniądze dla brata i dla przyjaciela i nie pozwól, aby bez pożytku zżarła je rdza pod kamieniem. Umieść swój skarb jak mówi nakaz Najwyższego, a przyniesie ci korzyść cenniejszą niż srebro. Komory swoje napełnij jałmużną, a wyrwie cię ona z każdego nieszczęścia: skuteczniej niż mocna tarcza i ciężka włócznia będzie o ciebie walczyła przeciwko nieprzyjacielowi”. Także księga Tobiasza 4, 7-11: „Wszystkim, którzy pełnią sprawiedliwość, udzielaj jałmużny ze swojej majętności, a niech nie będzie skąpe oko twoje w dawaniu jałmużny. Nie odwracaj swego oblicza od żadnego ubogiego, a nie odwróci się od ciebie oblicze Boga. Udzielaj jałmużny z tego, co posiadasz, odpowiednio do swej majętności. Jeżeli mało masz, nie lękaj się nawet według małej miary udzielać jałmużny. W ten sposób zgromadzisz dla siebie wielki skarb na dzień potrzeby, bo jałmużna wybawia od śmierci i nie dozwala wkroczyć do ciemności. Dla wszystkich bowiem, którzy udzielają jałmużny, jest ona cenną ofiarą w obliczu Najwyższego. (…) Dziel się chlebem twoim ze zgłodniałym, a nagiemu szat swoich [użyczaj]. Udzielaj jałmużny ze wszystkiego, co ci zbywa, i niech oko twoje nie będzie skąpe w dawaniu”.

A także w rozdziale 12 księgi Tobiasza: „Czyńcie dobrze, a zło was nie dosięgnie. Lepsza jest modlitwa [połączona] ze szczerością [serca] i jałmużna ze sprawiedliwością aniżeli bogactwo z niesprawiedliwością. Lepiej rozdawać jałmużnę aniżeli gromadzić złoto. Jałmużna wybawia od śmierci i oczyszcza od wszelkiego grzechu. Rozdający jałmużnę będą syci życia. Ci, którzy popełniają grzech i niesprawiedliwość, są wrogami własnego życia”.

Na podstawie słowa Bożego można powiedzieć, że jałmużna stawia pewne warunki.

Pierwszym jest to, że jałmużna jest zawsze ze swego, czyli ze swej własności, a więc najpierw spłaca się długi, a potem daje jałmużnę. Chrześcijanin pracuje, aby mieć z czego udzielać jałmużnę, a jednocześnie „kto nie chce pracować, niech też i nie je! Słyszymy, że niektórzy z was oddają się próżniactwu, zamiast pracować tracą czas na błahostki. Tych surowo napominamy w Panu Jezusie Chrystusie, żeby spokojnie pracując własny chleb jedli”. (2Tes 3,10-12).

Drugim warunkiem jest czynienie jałmużny w radości, „radosnego dawcę miłuje Bóg”. „Więcej jest radości w dawaniu, aniżeli w braniu”. Radość jest przed daniem, w trakcie dawania i po daniu. Przy jałmużnie się nie żałuje dawania, dlatego że jest ona relacją z Bogiem, a nie tylko z człowiekiem.

Trzecim warunkiem jest dawanie w ukryciu, a więc niech nie wie lewica co czyni prawica (Mt 6,3), choć przełożeni i małżonkowie powinni o tym wiedzieć i wyrazić zgodę (zgoda taka jest znakiem woli Bożej, że można czynić jałmużnę).

Czwartym warunkiem jest, że daje się Bogu a nie jedynie człowiekowi. Niech Ci się spoci jałmużna w twym ręku póki nie będziesz wiedział, komu dajesz.

 

Jałmużna może mieć postać jednorazowej ofiary, może mieć postać dziesięciny, albo pierwocin.

„A kiedy dajesz jałmużnę, niech twoja lewa ręka nie wie, co czyni prawa, aby twoja jałmużna pozostała w ukryciu. A twój Ojciec, który widzi to, co jest ukryte, odpłaci tobie” (Mt 6,8). Człowiek pobożny Korneliusz (Dz 10,1-7) „z całym swoim domem żył w bojaźni Bożej, hojnie rozdawał ubogim jałmużnę i nieustannie modlił się do Boga”. A na modlitwie usłyszał: „Korneliuszu! (…) Modlitwy twoje dotarły przed oblicze Boga, a jałmużny przypominały Mu o tobie – odpowiedział anioł”.

„Kto daje jałmużnę, niech czyni to wspaniałomyślnie”(Rz 12,8). Nie bądź małoduszny w modlitwie ani powolny przy rozdawaniu jałmużny. (Syr 7, 10) Jałmużna człowieka jest dla Niego jak pieczęć, a miłosierdzia ludzkiego strzeże On jak źrenicy oka, (obdarza więc synów swych i córki przebaczeniem) W końcu jednak powstanie i im odpłaci, a odpłatę złoży na głowach ich (Syr 17, 22-23).

 

W tradycji franciszkańskiej jest udawanie się do stołu Pańskiego (mensa Domini), który przeciwny jest stołowi pieniądza (mensa argentorum). Do stołu Pańskiego udajemy się gdy z pracy rąk własnych nie możemy wykonać dzieła apostolskiego. Wtedy bracia, jako ubodzy, proszą innych o jałmużnę. Pieniądz, o który się prosi poprzez jałmużnę, jest uwalniający i niezobowiązujący. Boża hojność przechodzi przez serce ofiarodawcy, jeśli znajduje tam ducha ubóstwa, to z radością otrzymujemy pomoc, jaką Bóg zaplanował. Jeśli dzieje się inaczej, to trudno, bo nie mamy prawa domagać się tego, co nie jest nasze.

Ten, kto prosi o jałmużnę, nie może ulegać, ani zależności, ani tyranii pieniądza, a jednocześnie powinien trwać w zaufaniu do Boga, że wszystko będzie według Jego woli. A ponieważ Franciszek odczytał, że jałmużna jest szkołą cnoty, i nie tylko jej dawanie, ale również proszenie o nią; więc właśnie próbujemy jako dzieło wiary utrzymać z jałmużny jednego pracownika do pracy nad spuścizną bł. Honorata Koźmińskiego. Zgodnie z regułą Franciszka wspólnota braci pracuje i utrzymuje dom, który Służy Rodzinie Honorackiej. Praca jest więc podstawą utrzymania, ale nie wyklucza, ani dawania jałmużny, ani proszenia o nią. Udanie się do stołu Pańskiego, to właśnie proszenie o jałmużnę. To jest stół, w którym Pan pracuje nad sercem człowieka i proszącego, i dającego. Z naszej strony potrzebujemy pomocy, jeśli chodzi o wydawanie samych tekstów i pracy nad rękopisami. W tym celu udajemy się do stołu Pańskiego, czyli prosimy braci w wierze, aby dali nam każdy ile kto może i utrzymali jednego pracownika na ten cel. Z punktu widzenia ekonomii to jest szaleństwo, ale na razie Pan Bóg daje ile trzeba, choć niepewność jaką daje jałmużna i konieczność zapłacenia pensji są dla nas biegunami próby.

 

 

Jeżeli chcesz wesprzeć pracę nad puścizną bł. Honorata Koźmińskiego, możesz dokonać wpłat na poniższe konto

Specjalne subkonto:
Juliusz Pyrek,
ul. O. H. Koźmińskiego 36,
05-170 Zakroczym
Numer 50 1020 5558 1111 1409 3150 0365

Koniecznie z dopiskiem „Honorat”

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *