NOBISCUM AD CAELUM…

Wstąpmy do Ogrodu Pana

 

Dzisiaj w Kościele Katolickim przeżywamy wspomnienie NMP z Góry Karmel. O pojawieniu się szkaplerza w pobożności karmelitańskiej powiedziała w rozmowie z Marią Rachel Cimińską, Iwona Wilk radna prowincjalna Krakowskiej Prowincji Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych (OCDS).

(więcej…)

Litania do świętych i błogosławionych kapucynów i kapucynek

Panie zmiłuj się nad nami.-         Panie zmiłuj się nad nami
Chryste zmiłuj się nad nami.-      Chryste zmiłuj się nad nami
Panie zmiłuj się nad nami.-          Panie zmiłuj się nad nami
Ojcze z nieba, Boże,  –                   zmiłuj się nad nami
Synu Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo,                            módl się za nami
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,
Królowo Zakonu serafickiego,

Święty Józefie, przeczysty stróżu Dziewicy,            módl się za nami
Święty Ojcze Franciszku,
Święta Matko Klaro,
Św. Feliksie z Cantalice,
Św. Serafinie z Montegranaro,
Św. Józefie z Leonissy,
Św. Wawrzyńcze z Brindisi,
Św. Fidelisie z Sigmaringen,
Św. Kryspinie z Viterbo,
Św. Ignacy z Lakoni,
Św. Franciszku Mario z Camporosso,
Św. Konradzie z Parzham,
Św. Leopoldzie Mandić,
Św. Weroniko Giuliani,
Bł. Benedykcie z Urbino,
Bł. Jeremiaszu z Wołoszy,
Błogosławieni Agataniele i  Kasjanie,
Bł. Bernardzie z Corleone,
Bł. Bernardzie z Offidy,
Bł. Aniele z Acri,
Bł. Ignacy z Santhia,
Bł. Feliksie z Nikozji,
Bł. Apolinary z Posat,
Błogosławieni Janie Ludwiku, Protazy i Sebastianie,         módlcie się za nami
Bł. Dydaku z Kadyksu,                       módl się za nami
Bł. Innocenty z Berzo,
Bł. Honoracie Koźmiński,
Bł. Pio z Pietrelciny,
Bł. Mikołaju z Gesturii,
Błogosławieni Anicecie, Fidelisie,  Symforianie, Henryku i Florianie,     módlcie się za nami
Bł. Mario Magdaleno Martinengo,                     módl się za nami
Bł. Angelo Mario Astorch,
Bł. Florydo Cevoli,
Bł. Tereso Kowalska,
Wszyscy święci i święte Zakonu Serafickiego    módlcie się za nami
Bądź nam miłościw    wybaw nas, Panie
Od zła wszelkiego    
Od grzechu każdego    
Od śmierci wiecznej    
Przez Twoje Wcielenie    
Przez śmierć i zmartwychwstanie Twoje    
Przez zesłanie Ducha Świętego.

My grzeszni Ciebie prosimy – wysłuchaj nas, Panie(…)

Abyś Kościołowi przez ofiarę i apostolstwo tych Twoich sług obfitsze życie dać raczył    
Abyś słudze Twojemu Papieżowi i wszystkim Biskupom darów Ducha Świętego obficie udzielić raczył
Abyś życie i czyny zakonników ku pożytkowi rodziny ludzkiej kierować raczył    
Abyś wszystkich, którzy ślubują zachowanie rad ewangelicznych do Twego dzieła Odkupienia pełniej przyłączyć raczył    
Abyś rodziców tych sług Twoich za ofiarę, jaką Ci złożyli, niebieskimi darami napełnić raczył    
Abyś tych braci naszych do Chrystusa, pierworodnego spośród wielu braci, coraz bardziej upodabniać raczył    
Jezu, Synu Boga żywego, Ciebie prosimy    wysłuchaj nas, Panie  
Chryste, usłysz nas   – Chryste, usłysz nas,Chryste,wysłuchaj nas  –  Chryste, wysłuchaj nas.

źródło : http://www.kapucyni.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *